Czy i w jaki sposób detektyw jest w stanie pomóc podczas rozwodu?

W dzisiejszych czasach coraz częściej posiłkujemy się pomocą prywatnych detektywów przy kompletowaniu materiału dowodowego na potrzeby sprawy rozwodowej. Mamy świadomość, iż zebrane przez nich dowody są silnymi i trudnymi do zakwestionowania przed sądem argumentami. Potwierdza to warszawskie Biuro Detektywistyczne Rangotis. Spośród licznego grona klientów Biura większa część osób zgłasza się do zespołu z nadzieją na uzyskanie pomocy prywatnego śledczego w utrwaleniu dowodów zdrady niewiernego małżonka. Ich przypuszczenia mogą opierać się na wstępnie potwierdzonych podejrzeniach lub plotkach, ale mogą być również wynikiem nadmiernej zazdrości i wyciągania błędnych wniosków z pewnych sytuacji. Profesjonalna kadra detektywistyczna szybko i skutecznie jest w stanie ustalić czy partner rzeczywiście dopuścił się zdrady. Specjaliści z Biura nie ograniczają swoich działań do terenu Warszawy; w razie potrzeby licencjonowani detektywi podejmują stosowne czynności również na terenie całego kraju, co umożliwia na przykład obserwację małżonka podczas wyjazdu w delegację.

Dowody na wagę złota

W przypadku niedochowania wierności przez partnera lub partnerkę uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie wyłącznie jednej strony bywa korzystne dla małżonka uznanego za poszkodowanego. Może on w takim przypadku skorzystać z uregulowań prawnych, które zapewniają ochronę jego interesów.

Po pierwsze – większe udziały podczas podziału majątku.
Jeżeli w naszym małżeństwie obowiązywała wspólność majątkowa, ogólna zasada sformułowana w art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego głosi, że oboje małżonkowie mają równe udziały we wspólnym majątku. Istnieje jednak od tej reguły odstępstwo i każdy z małżonków z ważnych powodów może żądać ustalenia nierównych udziałów. Wina orzeczona w wyroku rozwodowym może wpłynąć na podział majątku wspólnego, gdy była orzeczona z powodów mających wpływ na majątek wspólny małżonków. Choć sam fakt zdrady nie może być zaliczony do takich powodów, to już na przykład wspieranie kochanki znacznymi kwotami pieniężnymi czy finansowanie potajemnych wyjazdów może zaważyć o nierównym podziale majątku.

Po drugie – nawet dożywotnie roszczenia alimentacyjne.
Partner uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa stron nie będzie mógł w okresie późniejszym, już po orzeczeniu rozwodu, ubiegać się o alimenty od byłego współmałżonka. Natomiast poszkodowany małżonek, może w takiej sytuacji żądać wypłaty stosownych alimentów, jeżeli wykaże, że rozwód spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Co więcej, sąd może zasądzić na rzecz niewinnego małżonka dożywotnie alimenty.

Po trzecie – prawo do opieki nad dziećmi.
Co do zasady, kwestii opieki nad dziećmi nie przesądza fakt, że rozwód między małżonkami nastąpił z winy któregokolwiek małżonka. Ważne jest na czym ta wina polegała. By pozbawić partnera prawa do opieki należy dowieść przed sądem, że zachowanie małżonka nie tylko doprowadziło do rozpadu związku, lecz również godzi w dobro dziecka. Dobrym przykładem jest tutaj chociażby fakt nieuczestniczenia małżonka zaaferowanego nową partnerką w życiu codziennym dziecka.

Podstawowym warunkiem, by uzyskać satysfakcjonujące nas sądowe zapisy, jest przedstawienie przed sądem bardzo przejrzystej i jednoznacznej dokumentacji, potwierdzającej nasze twierdzenia. Warto wówczas nie tylko zainwestować w dobrego adwokata, ale również skorzystać z pomocy licencjonowanego detektywa, mogącego dostarczyć wysokiej jakości dowody, z którymi trudno jest dyskutować.

Na własną rękę – czy warto?

Oczywiście, możemy próbować sami zdobyć materiały kompromitujące partnera. Wówczas należy zdawać sobie sprawę, że niesie to ze sobą duże ryzyko niepowodzenia. Podejmowane przez nas na własną rękę działania prawie zawsze kończą się fiaskiem. Brak wprawy w obserwacji może skutkować zdekonspirowaniem nas przez partnera i wzrostem jego czujności, co utrudni znacznie sprawę. Jeśli jednak udałoby się nam zebrać materiały obciążające partnera, musimy mieć zdawać sobie sprawę, zdobywanie informacji w sposób prawem zakazany (np. poprzez wykradanie korespondencji elektronicznej) może zakończyć się tym, że uzyskane w ten sposób dowody zostaną niedopuszczone przez sąd. Dodatkowo w tym przypadku nasze działania mogą zostać uznane za naruszenie dóbr osobistych, co wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności cywilnej. Co równie ważne, w razie gdyby dostarczone przez nas dowody okazały się niewystarczające, sąd może zadecydować o odstąpieniu od orzekania o winie. Co więcej, w razie skutecznej obrony pozwanego partnera i powzięcia wątpliwości, sąd może stwierdzić winę obojga małżonków. Spośród przeszło 65 tysięcy spraw rozwodowych, jakie w 2014 roku trafiły na wokandy polskich sądów, jedna piąta z nich zakończyła się wydaniem wyroku ze stwierdzeniem winy wyłącznie jednej strony. Dlatego też nie warto ryzykować w tak ważnej sprawie i od samego początku powzięcia wątpliwości co do wierności współmałżonka, powierzyć zbieranie materiału dowodowego profesjonalnym detektywom.

Możliwości detektywa

Trzeba zaznaczyć, że prywatny śledczy posiada szerokie spectrum możliwości, z których korzysta podczas swojej pracy. Należy jednak podkreślić, że nie może on sięgać do korzystania ze środków technicznych oraz metod i czynności zastrzeżonych dla uprzywilejowanych służb, takich jak chociażby wojsko czy policja. W praktyce oznacza to, że niedozwolone jest na przykład stosowanie podsłuchów telefonicznych oraz programów szpiegujących telefon i komputer, zakładanie monitoringu w prywatnych mieszkaniach, łamanie zabezpieczeń i haseł oraz nieprzestrzeganie tajemnicy korespondencji. Za złamanie tego zakazu detektyw podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3. Poza tym detektyw powinien odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej.

Zaraz zapewne nasunie się pytanie, jakimi metodami w takim razie posługuje się detektyw przy dowodzeniu zdrady, skoro większość sztuczek powszechnie znanych z filmów i seriali jest niedozwolonych? Skoro praca prywatnego śledczego to przede wszystkim zbieranie informacji, to kluczowe znaczenie ma tutaj obserwacja. Jest ona podstawowym elementem większości śledztw. Przeprowadzona w sposób rzetelny i dyskretny umożliwia zdobycie niezbędnych informacji, które mogą zadecydować o wygraniu przez nas sprawy rozwodowej. Ponadto niezwykle pomocne okazują się opinie zebrane wśród najbliższego otoczenia, czyli wśród sąsiadów i współpracowników. Jednakże podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego detektyw musi wykazać się dużą dozą powściągliwości i doświadczenia oraz dołożyć należytej staranności, tak, by na jaw nie wyszły prawdziwe motywy jego postępowania. W przeciwnym wypadku nieprofesjonalnie przeprowadzony wywiad mógłby spowodować zwiększenie ostrożności obserwowanego małżonka, co w znacznym stopniu mogłoby utrudnić, a nawet uniemożliwić dalsze śledztwo. Ponadto w dzisiejszych czasach na znaczeniu zyskuje informatyka śledcza. Profesjonalny detektyw jest w stanie dotrzeć na właściwy trop w wyniku sprawnie przeprowadzonej analizy śladów pozostawionych w sieci, najczęściej na różnego rodzaju portalach społecznościowych.

Siła raportu

Warto zaznaczyć, że wszystkie dowody detektyw utrwala za pomocą sprzętu najwyższej klasy. Tu nie może być mowy o przypadku, a zebrany materiał musi być wysokiej jakości. Nieocenione zdają się być nie tylko aparaty fotograficzne z dobrymi obiektywami, umożliwiającymi utrwalanie zdjęć z dużych odległości, ale także mikro aparaty i kamery, pozwalające na dokumentowanie obserwacji prowadzonej z małych odległości. Z przeprowadzonych czynności detektyw sporządza dokładną dokumentację fotograficzną i audiowizualną, która następnie służy za podstawę do przygotowania raportu. Taki raport, będący niczym innym jak sprawozdaniem z przebiegu śledztwa zostaje następnie dostarczony klientowi i może posłużyć za dowód na rozprawie sądowej. Warto zaznaczyć, że raport jest silnym i niezwykle trudnym do obalenia argumentem i niejednokrotnie decyduje o wygraniu batalii rozwodowej. W porównaniu do zeznań świadków stanowi obiektywny i przejrzysty materiał, który może zaważyć o orzeczeniu rozwodu z winy wyłącznie jednej strony. Możliwe jest również dopuszczenie przez sąd dowodu z przesłuchania detektywa, który także stanowi pomocne narzędzie na sali rozwodowej.

W razie dodatkowych pytań i wątpliwości zapraszamy na stronę www.detektyw.com.pl/rozwod/ oraz na bloga gdzie znajduje się wiele opracowań na temat dowodów do sprawy rozwodowej oraz pomocy jaką może udzielić detektyw. Fachowy zespół profesjonalnych detektywów z pewnością pomoże nawet w najbardziej skomplikowanych i trudnych sprawach.

 

5/5 - (8 votes)

8 komentarzy

  1. Czy ktoś korzystał z pomocy detektywa w sprawach rozwodowych? Mój zdradza mnie i nie wiem co robić, nie mogę być z kimś takim, a jednocześnie nie mogę mu zdradzić że wiem o romansie bo jak się rozwiodę jak nie będe miała dowodów?

  2. Moim zdaniem, jeżeli jesteśmy mężczyzną i chcemy walczyć o dzieci, to bez detektywa się, niestety, nie obejdzie. Dzieci zostające z ojcem to u nas niemal niemożliwość. Mi się udało tylko dzięki wsparciu Pani Skrzypek z Wrocławia, bez tego i jej dowodów nie miałbym żadnych szans

  3. Mam dowody zdrady od początku sprawy o rozwód,którą wniosła żona. Rozbiła rodziny dzieciom z powodu kochanka i kłamie jak szewc zwalając winę na mnie. Wynająłem detektywów i mam twarde dowody teraz czekam na datę rozprawy. Warto wynajmować agencję detektywistyczną CBŚ. Tych dowodów już nikt nie podważy i zeznań detektywa na rozprawie. DZIECI WTEDY OTRZYMUJE NIE WINIEN ROZWODU RODZIC.

  4. Często są przypadki jednak, że ciężko się rozstać z klasą, bo wina jest tak rażąca i ma się taki uraz, że nie da się tego załagodzić od tak. Kiedy się rozwodziłem z moją byłą żoną to, niestety nie było to na spokojnie, był wynajęty nawet detektyw – Pani Skrzypek z Wrocławia, która dała mi jasne i oczywiste dowody zdrady, udowodniliśmy, że dziecko nie jest moje.. Dobrze, że trafiłem na Detektywa, który serio zna się na rzeczy, bo byłoby cienko…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *