Podział majątku przed ślubem

Można uniknąć przykrych doświadczeń przy podziale majątku po rozwodzie i zadbać o to już wcześniej. Wbrew pozorom rozdzielność majątkowa nie jest ani trudna, ani droga do przeprowadzenia. Można to zrobić zawierając umowę pomiędzy małżonkami, albo ustanowić rozdzielność majątkową przy pomocy sądu. Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy umownym, a sądowym podziałem majątku, są koszty z nim …

Continue reading ‘Podział majątku przed ślubem’ »