Prawa rodziców po rozwodzie

Sąd zawsze musi ustalić kwestie władzy rodzicielskiej, wysokość alimentów oraz sposób kontaktów i opieki nad dzieckiem przez obojga rodziców. Można jednak już wcześniej porozumieć się i przedstawić sądowi własny projekt, który nie wyklucza nawet pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom. Pamiętajmy też, że prawo do widywania się z dzieckiem nie jest zależne od posiadania władzy …

Continue reading ‘Prawa rodziców po rozwodzie’ »