Kredyty po rozwodzie

Wspólne długi zostają po rozwodzie. Nawet jeśli udało się bezboleśnie przejść procedurę podziału mieszkania, samochodu i innego majątku, nie oznacza to, że podobnie będzie z kredytami. Sąd zajmuje się bowiem tylko aktywami. Ważna też jest data zaciągnięcia długu. Continue reading ‘Kredyty po rozwodzie’ »

Długi wobec fiskusa także po rozwodzie

Długi wobec fiskusa mogą obciążyć nie tylko małżonka, ale nawet byłego małżonka. Reguluje to wprost ordynacja podatkowa. Zakres odpowiedzialności jest zależny od stosunków majątkowych w trakcie małżeństwa. Jeśli małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej, poborca skarbowy może dysponować majątkiem podatnika, jak i majątkiem wspólnym, dorobkowym małżeństwa. Małżonek partycypuje w spłacie długów całym swoim wkładem w część dorobkową. Continue reading ‘Długi wobec fiskusa także po rozwodzie’ »


Dla kogo mieszkanie po rozwodzie?

Można je sprzedać i podzielić pieniądze, ale co jeśli mieszkanie było wynajmowane, spółdzielcze, albo stanowiło majątek osobisty? To też precyzuje prawo. Sąd musi określić wszystkie niuanse korzystania ze wspólnego lokalu po rozwodzie. Rzadko jednak decyduje się na jego podział. Mieszkanie czy dom teoretycznie są traktowane jak każde inne dobro majątkowe, ale w praktyce przywiązuje się do niego szczególną wagę. Często oboje małżonkowie chcieliby je zatrzymać, zazwyczaj jest to największy dorobek małżeństwa. Największy problem pojawia się jednak wtedy, gdy mieszkanie nie jest własnościowe. Rozważmy więc wszystkie możliwości: Continue reading ‘Dla kogo mieszkanie po rozwodzie?’ »

Ile kosztuje rozwód?

W Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo. W 2012 roku w Polsce mieliśmy dokładnie 64 432 rozwody (według danych GUS-u). W tym samym czasie zawarto 203 850 małżeństw, co oznacza, że na każde 1000 małżeństw 316 się rozpada. Głównymi przyczynami są: niezgodność charakterów, niewierność i nadużywanie alkoholu. Samo złożenie pozwu rozwodowego kosztuje 600 zł. Jeśli sąd nie orzeknie o winie, połowa tej kwoty jest zwracana. Do tego dochodzą koszty reprezentowania przez prawnika, które zaczynają się od 1,5 tys. zł.

Continue reading ‘Ile kosztuje rozwód?’ »