500 zł na dziecko po rozwodzie – wyjaśnienia ministerstwa

Program 500+ ma jeszcze pewne niedoskonałości. Wynika to z faktu, iż został on wprowadzony stosunkowo szybko i ustawodawca nie przewidział dokładnie konsekwencji określonych sytuacji. Jedną z takich sytuacji jest rozwód, w związku z którym opieka nad dzieckiem przechodzi na jednego z rodziców, stosowana jest instytucja opieki naprzemiennej bądź też ze względu na długi konflikt między rodzicami, status opieki nad dzieckiem nie zostaje dokładnie ustalony. Co o tym mówi ministerstwo? Continue reading ‘500 zł na dziecko po rozwodzie – wyjaśnienia ministerstwa’ »

Czy i w jaki sposób detektyw jest w stanie pomóc podczas rozwodu?

W dzisiejszych czasach coraz częściej posiłkujemy się pomocą prywatnych detektywów przy kompletowaniu materiału dowodowego na potrzeby sprawy rozwodowej. Mamy świadomość, iż zebrane przez nich dowody są silnymi i trudnymi do zakwestionowania przed sądem argumentami. Potwierdza to warszawskie Biuro Detektywistyczne Rangotis. Spośród licznego grona klientów Biura większa część osób zgłasza się do zespołu z nadzieją na uzyskanie pomocy prywatnego śledczego w utrwaleniu dowodów zdrady niewiernego małżonka. Ich przypuszczenia mogą opierać się na wstępnie potwierdzonych podejrzeniach lub plotkach, ale mogą być również wynikiem nadmiernej zazdrości i wyciągania błędnych wniosków z pewnych sytuacji. Profesjonalna kadra detektywistyczna szybko i skutecznie jest w stanie ustalić czy partner rzeczywiście dopuścił się zdrady. Specjaliści z Biura nie ograniczają swoich działań do terenu Warszawy; w razie potrzeby licencjonowani detektywi podejmują stosowne czynności również na terenie całego kraju, co umożliwia na przykład obserwację małżonka podczas wyjazdu w delegację. Continue reading ‘Czy i w jaki sposób detektyw jest w stanie pomóc podczas rozwodu?’ »


Rozwód z orzekaniem o winie a bez orzekania o winie

Jedną z kluczowych kwestii przy sprawach rozwodowych jest zdecydowanie się, czy rozwód ma mieć miejsce z orzekaniem o winie czy też bez orzekania o winie. Ma to duże znaczenie na sam przebieg sprawy, a także przyszłościowe konsekwencje.

Continue reading ‘Rozwód z orzekaniem o winie a bez orzekania o winie’ »

Co zrobić, jeśli małżonek nie zgadza się na rozwód?

Sprawy rozwodowe są jednymi z najczęściej toczących się przed sądami postępowań. Niektóre z nich przebiegają szybko i małżonkowie rozstają się w zgodzie, jednak znacznie częściej zakończenie małżeństwa jest bardzo trudne, gdyż mąż lub żona nie chce się zgodzić na rozwód. Jakie są tego skutki? Continue reading ‘Co zrobić, jeśli małżonek nie zgadza się na rozwód?’ »

Jak przygotować dziecko do rozwodu?

Dorośli dwojako podchodzą do kwestii rozwodu. Dla jednych jest to bolesne doświadczenie końca czegoś, co było dla nich niezmiernie ważne. Rozstanie, którego nie chcą, ale decydują się na nie ze względu na wolę drugiej strony lub zdrowy rozsądek. Inni podchodzą do niego jak do drugiej szansy, wyzwolenia z toksycznej relacji lub nawet więzienia. Nie mogą się doczekać, aż ułożą sobie życie na nowo. Continue reading ‘Jak przygotować dziecko do rozwodu?’ »

Separacja to automatyczna rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa zaczyna się w dniu postanowienia orzekającego separację. Sąd nie ma możliwości, by stwierdzić, że istniała ona wcześniej – chyba, że małżonkowie zdecydowali o niej przed ślubem i mają na to stosowne dokumenty. Continue reading ‘Separacja to automatyczna rozdzielność majątkowa’ »

Prawa rodziców po rozwodzie

Sąd zawsze musi ustalić kwestie władzy rodzicielskiej, wysokość alimentów oraz sposób kontaktów i opieki nad dzieckiem przez obojga rodziców. Można jednak już wcześniej porozumieć się i przedstawić sądowi własny projekt, który nie wyklucza nawet pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom. Pamiętajmy też, że prawo do widywania się z dzieckiem nie jest zależne od posiadania władzy rodzicielskiej. Continue reading ‘Prawa rodziców po rozwodzie’ »

Rozwód bez orzekania o winie

Sąd musi w wyroku rozwodowym ustalić kto jest winny rozpadu małżeństwa. Może od tego odstąpić wyłącznie na zgodny wniosek obojga małżonków, co znacznie przyśpiesza uzyskanie wyroku – wspomina adwokat Przemysław Guziejko.

Continue reading ‘Rozwód bez orzekania o winie’ »

Ma spłacać dług byłego męża. Zaciągnięty podczas rozdzielności majątkowej

Prawo prawem, teoria teorią, a życie życiem. Mieszkanka Radomia właśnie zaczyna sądowy bój o dług, który ma spłacić za byłego męża. Dług zaciągnięty w czasie rozdzielności majtkowej na skrajnie niekorzystnych warunkach. Dziś zaległości to 200 tys. zł, ale oprocentowane na 5% miesięcznie, więc kwota do spłaty szybko rośnie.

Continue reading ‘Ma spłacać dług byłego męża. Zaciągnięty podczas rozdzielności majątkowej’ »

Mediacja rozwodowa

Według niektórych jest sposobem na kryzys przedrozwodowy i uniknięcie podjęcia tej trudnej decyzji. Według innych – tylko odwleka ją w czasie. Co nam da mediacja z udziałem eksperta i czy warto inwestować w nią czas, emocje i pieniądze?

Continue reading ‘Mediacja rozwodowa’ »

Rozwód międzynarodowy – zależy gdzie mieszkasz

Wbrew pozorom wcale nie najważniejsza jest narodowość małżonków, ale miejsce ich ostatniego wspólnego zamieszkania. To właśnie ono określa prawo, które wskazuje jak przeprowadzić formalności rozwodowe. Continue reading ‘Rozwód międzynarodowy – zależy gdzie mieszkasz’ »

Rozwód kościelny

Stwierdzenie nieważności kościelnego małżeństwa to proces bardzo trudny i długotrwały. Do tego praktyka poszczególnych sądów kościelnych różni się od siebie.

Już samo przyjęcie skargi powodowej w sądzie kościelnym już wskazuje, że będzie to raczej droga przez ciernie – sąd ma miesiąc na przyjęcie pisma, a często po tym terminie informuje stronę, iż należy wnieść poprawki, uzupełnić dokumenty etc. To i tak dobra wiadomość, bo zdarza się, że strona otrzymuje informację nie o tym, że musi dokonać poprawek, ale o… odrzuceniu pozwu i możliwości apelacji od tej decyzji (kan. 1505 §4 KPK).

Continue reading ‘Rozwód kościelny’ »

Pozew rozwodowy – jak go złożyć?

Słownictwo jest tylko pozornie skomplikowane, a samo złożenie pozwu to według adwokata Przemysława Guziejko dopiero początek drogi… Ale skoro jesteście już zdecydowani, to warto zadbać o to, by pozew był napisany profesjonalnie, co znacznie przyspieszy rozpoczęcie procedury. Continue reading ‘Pozew rozwodowy – jak go złożyć?’ »

Gdy wierzyciel ściga za długi byłego małżonka

Nie ma znaczenia czy długi zostały zaciągnięte przez jednego z małżonków prywatnie, czy powstały na skutek prowadzenia przez tylko jednego z małżonków działalności gospodarczej. Oddać trzeba, ale nie zawsze.

Są grupy długów, które nie pociągają udziału eksmałżonka, zarówno po rozwodzie, jak i separacji. Należą do nich tzw. długi osobiste. To np. zobowiązania zaciągnięte bez zgody drugiego małżonka, nawet gdy zgoda nie jest potrzebna do ważności umowy. Należą do nich także długi zaciągnięte przed ślubem, należności związane z majątkiem osobistym (np. remontem domu odziedziczonego przez jednego z małżonków) oraz nie wynikające z umowy lub innej czynności prawnej (art. 41 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Te ostatnie to m.in. odszkodowanie zasądzone przez sąd ofiarom wypadku komunikacyjnego, grzywny i opłaty sądowe oraz alimenty przyznane przez sąd dzieciom z poprzedniego małżeństwa.

Continue reading ‘Gdy wierzyciel ściga za długi byłego małżonka’ »

Separacja czy rozwód?

Orzeczenie sądu o separacji skutkuje niemal takimi samymi następstwami, jak rozwód. Mogą być jednak zasadnicze różnice w kwestii alimentacyjnej oraz proceduralnej, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci i nie są zgodni czy chcą rozwodu czy separacji. Jak wskazuje adwokat Przemysław Guziejko, warto więc zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Continue reading ‘Separacja czy rozwód?’ »

Podział majątku przed ślubem

Można uniknąć przykrych doświadczeń przy podziale majątku po rozwodzie i zadbać o to już wcześniej. Jak wskazuje adwokat Przemysław Guziejko wbrew pozorom rozdzielność majątkowa nie jest ani trudna, ani droga do przeprowadzenia. Można to zrobić zawierając umowę pomiędzy małżonkami, albo ustanowić rozdzielność majątkową przy pomocy sądu. Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy umownym, a sądowym podziałem majątku, są koszty z nim związane. W sądzie po prostu jest drożej. Continue reading ‘Podział majątku przed ślubem’ »

Podział mieszkania po rozwodzie – jak to zrobić?

Jak podzielić mieszkanie po rozwodzie? O podział mieszkania w ramach majątku dorobkowego warto zadbać już podczas sprawy rozwodowej wskazuje adwokat Przemysław Guziejko. W przeciwnym wypadku będzie trzeba przechodzić kolejne procedury podczas zaczynanej od nowa sprawie sądowej. Nie wszystkie nieruchomości trzeba dzielić. Jeśli mieszkanie jest częścią majątku osobistego, czyli np. zostało przyznane mężowi przez spółdzielnię przed ślubem, było pozyskane nawet podczas ślubu, ale w ramach darowizny, spadku lub kupione na wolnym rynku z zastrzeżeniem, że środki na zakup pochodziły w całości z majątku osobistego – pozostaje ono własnością odrębną.

Continue reading ‘Podział mieszkania po rozwodzie – jak to zrobić?’ »

Podwyżka alimentów

Raz zasądzona przez sąd kwota alimentów nie jest ostateczna. Zmiana sytuacji życiowej rodziców i potrzeb małoletniego stanowią podstawy do zwiększenia comiesięcznej stawki. Decyzja sądu zależy jednak od sposobu udokumentowania i argumentacji roszczeń.

Continue reading ‘Podwyżka alimentów’ »

Kiedy nierówny podział majątku?

Generalnie obowiązuje zasada, że części wspólnego dorobku męża i żony są jednakowe. Jak od każdej reguły, i tu są wyjątki. Jakie? Wartość majątku jaki przypadnie po rozwodzie obu stronom powinien być równy, niezależnie od tego kto w jakim stopniu przyczynił się do jego powstania. Art. 43 par. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza jednak możliwość nawet całkowitego pozbawienia majątku udziału w części wspólnej. Na podstawie tego artykułu małżonek może wnieść o ustalenie nierównych udziałów w części wspólnej, ale całej – nie może to dotyczyć np. tylko nieruchomości. Continue reading ‘Kiedy nierówny podział majątku?’ »

Rozwód a mieszkanie

Można je sprzedać i podzielić pieniądze, ale co jeśli mieszkanie było wynajmowane, spółdzielcze, albo stanowiło majątek osobisty? To też precyzuje prawo. Przeczytaj co się dzieje z mieszkaniem po rozwodzie. Continue reading ‘Rozwód a mieszkanie’ »

Czy w biurze tłumaczeń się tłumaczy?

 

Kiedy myślimy biuro tłumaczeń wielu z nas wyobraża sobie firmę w której pracują przede wszystkim tłumacze. To może być prawda gdy mamy na myśli małą, a nawet mikro firmę obsługującą tłumaczenia w zaledwie kilku językach. Na większą skalę biuro tłumaczeń to sprawne przedsiębiorstwo, w którym przede wszystkim zarządza się projektami.

Firma zajmująca się tłumaczeniami to firma usługowa, w której największą część stanowi dział obsługi klienta. Oprócz tego na co dzień nad rozwojem firmy czuwa zazwyczaj zarząd, dział administracji i HR oraz dział marketingu i sprzedaży. Ważną częścią biura tłumaczeń jest także dział tłumaczeń wewnętrznych. Pracują w nim najczęściej tłumacze, którzy obsługują zlecenia w zakresie najbardziej popularnych języków, czyli pierwszej grupy językowej: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Oprócz tłumaczy wewnętrznych znacznie więcej specjalistów pracuje zdalnie. Mogą to być tłumacze freelancerzy lub np. mniejsze firmy, które dla dużego biura tłumaczeń świadczą swoje usługi na zasadzie podwykonawstwa. W ten sposób biuro tłumaczeń może współpracować nie tylko z tłumaczami, ale także weryfikatorami, korektorami, native speakerami czy grafikami.

Zlecenia jakie przyjmują duże biura tłumaczeń to nie tylko dokumenty, które trzeba po prostu przetłumaczyć na inny język. Bywa, że oryginał posiada format, który jest nieedytowalny w powszechnie używanych edytorach tekstu i by zachować jego formę, pracownicy biura tłumaczeń muszę skoordynować pracę tłumacza z grafikiem, który zadba o odpowiedni format plików. Ze względu na wiele rodzajów tłumaczeń jakie wykonuje się dzisiaj przede wszystkim dla dużych instytucji i korporacji, biuro tłumaczeń musi być przygotowane na odpowiednie zarządzanie takimi projektami, by efekt końcowy jego pracy był zadowalający nawet dla bardzo wymagających klientów.

Droga jaką musi przejść każdy dokument nie jest tylko odesłaniem pliku do tłumacza i z powrotem. Kiedy zlecenie przychodzi do biura tłumaczeń za jego odpowiednią realizację odpowiada dział obsługi klienta, w którym pracują project managerowie. Do stałych klientów przypisuje się jednego opiekuna, który dba o jakość i terminowość wykonywanych zleceń. Dzięki temu współpraca przebiega sprawnie, a klient ma pewność, że jego zlecenia obsługiwane są przez osobę, która dba o nie w sposób kompleksowy. Project manager przyjmuje zlecenie, wycenia usługę i w zależności od rodzaju tłumaczenia np. tłumaczenie ustne lub tłumaczenie pisemne, kombinacji językowej i specjalizacji dobiera odpowiedniego tłumacza. Po potwierdzeniu ceny oraz terminu następuje realizacja usługi. W przypadku tłumaczenia ustnego zamówienie może dotyczyć zamówienia i obsługi sprzętu do tłumaczenia oraz dopilnowania by tłumacze pojawili się w odpowiednim miejscu i odpowiedniej godzinie. Tłumaczenie pisemne wbrew pozorom bywa bardziej skomplikowane w obsłudze. Należy dostarczyć tłumaczenia do tłumacza, a następnie do weryfikatora lub native speakera, sprawdzić jego formę i zgodność z oryginałem. Dopiero wtedy można odesłać tłumaczenie do klienta. Zatem project manager rozdzielając wszystkie te obowiązki musi zmieścić się we wskazanym przez klienta czasie. Jak widać termin na wykonanie tłumaczenia nie jest w całości zarezerwowany dla osoby, który dany dokument faktycznie tłumaczy.

Duże projekty tłumaczeniowe wymagają jeszcze większej logistyki. Bywa, że do weryfikacji i tłumaczenia tekstów zatrudnia się również specjalistów z danych dziedzin, którzy dbają o treść merytoryczną wykonywanych tłumaczeń. Im bardziej zaawansowana specjalizacja tekstu i im więcej języków obejmuje dany projekt tłumaczeniowy tym więcej kroków w zarządzaniu projektem będzie miał opiekun takiego zlecenia. Kiedy biuro tłumaczeń przyjmuje wiele takich projektów, które wymagają zaawansowanego zarządzania musi działać jak sprawna fabryka w której gotowe tłumaczenie jest produktem finalnym dostarczanym do klienta w uzgodnionej formie. Klient może oczekiwać gotowych plików, które dostarcza się drogą mailową, poprzez nośniki plików takie jak USB, płyty CD, wydruki. Czasem zdarza się, że dla danego klienta biura musi utworzyć osobną platformę w sieci, poprzez którą przesyła się pliki np. ze względu na ich poufność. Dzięki temu obie strony mają pewność, że tylko uprawnione osoby mają do nich wgląd.

Dziś wiodące biura tłumaczeń nie ograniczają swojej oferty tylko do standardowych tłumaczeń. Wykonują również transkrypcję nagrań czasem od razu tłumacząc treść na wybrany język. Popularną usługą stało się także tłumaczenie stron internetowych, które na polecenie klienta może odbywać się bezpośrednio w systemie CMS. Biura wykonują także bardziej skomplikowane tłumaczenia gier komputerowych, które mogą wymagać korzystania ze specjalnego oprogramowania. Oprócz usług ściśle powiązanych z tłumaczeniem, niektóre firmy oferują również usługę analizy wielojęzycznej, która polega na analizie treści w różnych językach oraz przygotowaniu raportu według wytycznych klienta. Może to być na przykład analiza forów internetowych i zapis opinii zamieszczanych tam na temat danego produktu. Z tego rodzaju usług korzystają zazwyczaj duże korporacje oraz firmy prowadzące swoją działalność przede wszystkim w internecie, dla których sieć to jedyne miejsce istnienia ich marki.

Tłumaczenie to wciąż podstawa działalności biur tłumaczeń, jednak z biegiem czasu jego forma i dziedziny tłumaczonych treści zmieniają się tak samo jak potrzeby klientów. Dzięki sprawnemu zarządzaniu i stałemu wzbogacaniu doświadczenia, biura tłumaczeń dziś mogą stać się ważnym dostawcą usług dla największych korporacji oraz najważniejszych instytucji państwowych i międzynarodowych.

Artykuł powstał we współpracy z SUMMA LINGUAE S.A – Największą polską grupą biur tłumaczeń.

Kredyty po rozwodzie

Wspólne długi zostają po rozwodzie. Nawet jeśli udało się bezboleśnie przejść procedurę podziału mieszkania, samochodu i innego majątku, nie oznacza to, że podobnie będzie z kredytami. Sąd zajmuje się bowiem tylko aktywami. Ważna też jest data zaciągnięcia długu. Continue reading ‘Kredyty po rozwodzie’ »